De bijeenkomst vindt plaats bij Jacobs Douwe Egberts, Leeuwarderweg 1, 8501 ZD Joure, waar u wordt ontvangen door de gastheer Jos van Wilsum.

Hoe lang blijven we vasthouden aan de bestaande verdienmodellen? De verschillende transities waar menig bedrijf en onderneming mee te maken heeft, dwingt om te kijken naar businessmodellen waar duurzame waardcreatie centraal wordt gesteld. Dat betekent dat naast aandeelhouderswaarde er wordt afgerekend met nieuwe doelgroepen. Tijdens deze bijeenkomst gaan de inleiders nader in op het nemen van stappen hierin. Daarnaast wordt gekeken naar de toenemende rol van dienstverlening binnen de maakindustrie om toekomstbestendig te zijn.

Inleiders

Rob Westerdijk is organisatiesocioloog, directeur Organisatie-kundig.bv en hoofddocent master Circulaire economie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast is hij auteur van diverse boeken waaronder “Toekomstbestendig ondernemen” en “het OK model”.

Hij deelt hierbij zijn kennis en visie met ons omtrent het toekomstbestendig ondernemen op meervoudige waarden. In deze bijeenkomst biedt hij inzicht in een holistisch bedrijfskundig kader dat behulpzaam is de balans tussen organisatie en omgeving om meervoudige waarden in beeld te krijgen. Vervolgens biedt hij een methodische aanpak om deze balans te beïnvloeden en geeft daarmee een geheel andere kijk op het bestaande verdienmodel.

Fabian Nullmeier, consultant bij Bureau Berenschot en heeft promotieonderzoek verricht in het identificeren van toegevoegde waarde in de maakindustrie, waarbij dienstverlening (servitization) een steeds grotere rol speelt. Het aanbieden van slimme diensten kan dienstverlening veranderen in een kostenpost. Organisaties slagen steeds meer in het identificeren van toegevoegde waarde die zij door middel van servitization kunnen leveren, echter dit verdienmodel zorgt nog wel voor complexe operationele uitdagingen.