Deze bijeenkomst is geannuleerd!

Bedrijven doen veel om een ernstig bedrijfsongeval te voorkomen, technisch en organisatorisch kan alles goed geregeld zijn. Maar dan nog. In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval. Gemiddeld 60 keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer, dat zijn 1 tot 2 doden per week!

De gevolgen van een ernstig bedrijfsongeval zijn vreselijk. Voor de getroffenen, familie, collega’s, omstanders, noem maar op. En heeft effect op de crisis organisatie, opvang van hulpdiensten, ongevalsonderzoek, verwarring en onduidelijkheid. Daarna spelen angst, de schuldvraag en dreiging van boetes een overheersende rol en gaat er veel negatieve energie zitten in de nasleep en het verwerken.

Tijdens deze bijeenkomst zal vanuit twee verschillende perspectieven de situatie belichten worden, en laat zien waar u als verantwoordelijk mee geconfronteerd wordt. Het biedt handvatten in een situatie, waarin u naar wij hopen nooit mee geconfronteerd wordt.

Inleider

Mr. Pasqualle Uijtdewillegen en mr. Floris Dudok van Sjöcrona van Stigt  Advocaten geven inzicht in de stappen die vanuit het juridische traject gevolgd worden. Bovengenoemde ernstige  ongevallen vallen onder het strafrecht. Voor bedrijven en leidinggevende is het van belang om kennis te nemen waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen van onderzoeksinstanties. De bijstand welk verleent moet worden begin al vanaf het moment dat het incident zich heeft voor gedaan. Veel organisaties zijn te laat met het inschakelen van de juridische bijstand. Zij zullen de belangrijkste punten delen om voorbereid te zijn in dergelijke situaties.

Karien van der Loo en Patrick van de Sande zullen de slachtofferkant belichten. Dit geeft een geheel andere kijk en benadering op de situatie, hun ervaringen en de rol van het bedrijf. Op deze wijze zult u ervaren dat u, als verantwoordelijke manager, in een precaire situatie terecht kunt komen. Hoe om te gaan met nabestaanden van een van uw medewerkers.

Een casepresentatie zal verzorgd worden door Bas Haans (Sabic)

Wij hopen dat met de deelname aan deze bijeenkomst u zich realiseert welk rol en houding het best bij u past in het geval u te maken krijgt met een bedrijfsongeval en zien u graag op donderdag 19 maart 2020.