Risicomanagement: terug naar de eenvoud in een complexe wereld

Op 19 mei heeft een interactief webinar van de Productiewerkgroep plaatgevonden met als thema Risicomanagement: terug naar de eenvoud in een complexe wereld, door Martin van Staveren.

Essentie van risicoleiderschap
We werken dagelijks in een dynamische en complexe wereld, met volop onzekerheden. Een wereld met ‘wicked problems’, wilde vraagstukken zonder simpele oplossingen. Daarbij worden steeds hogere eisen gesteld aan bijvoorbeeld veiligheid, leveringszekerheid, kostenbeheersing en duurzaamheid. Het gangbare, op beheersing en controle gerichte risicomanagement schiet hierbij flink tekort. Risicoleiderschap, voor en door iedereen, biedt een aantrekkelijk, eigentijds alternatief voor de dagelijkse praktijk. Tijdens dit webinar is gesproken over over het waarom, wat en hoe van risicoleiderschap. We hebben geleerd wat de essenties zijn van risicoleiderschap én hoe we dit kunnen toepassen in onze eigen, dagelijkse praktijk.  

Martin van Staveren
Dr. ir. Martin van Staveren MBA doceert, adviseert en schrijft over omgaan met risico’s binnen organisaties. Hij is onder andere kerndocent risicomanagement, Universiteit Twente en doceert in diverse collegereeksen van Nyenrode Business Universiteit. Hij adviseert bedrijven en overheidsorganisaties, in tal van sectoren en op alle niveaus. Hij is auteur van de boeken Risicogestuurd werken (2015) en Risicoleiderschap (2018). In 2020 verscheen zijn nieuwste boek Iedereen Risicoleider: Waardevolle doelen realiseren én behouden in een onzekere wereld.

Kennisdelen: Hoe ziet mijn risicomanagement eruit?
In het tweede deel van het webinar hebben we kennis en informatie gedeeld uit de praktijk.