Ondernemen is Vooruitzien - Nederland na corona in vier scenario’s

ABN AMRO heeft samen met koepelorganisaties, brancheverenigingen, wetenschappers en directe relaties de mogelijke toekomstscenario’s na de pandemie verkend. Arnold Mulder – Sector Banker Energy- is een van de schrijvers van het onderzoek, en nam ons mee met de vraag: hoe anders zou de wereld er na deze pandemie uit kunnen zien?

De coronapandemie is zo rigoureus en wereldwijd, dat het een transformatie in onze maatschappij kan veroorzaken naar een nu nog onduidelijke richting. Waar liggen de risico’s, wie gaat ze dragen? Worden overheden dominanter of is het straks vooral aan de markt? En is de burger het meest weerbaar binnen zijn eigen cocon, of wanneer hij veiligheid zoekt in gemeenschap met anderen?

Omgaan met dergelijke grote vragen, vereist scenario denken. Wij hebben vier scenario’s uitgedacht voor Nederland na corona. Scenario’s vol kansen die je wilt grijpen en bedreigingen waarop je je wilt voorbereiden.
Dit is een uitnodiging om je toekomst te verkennen.

Kennisdelen: welk scenario en als gevolg strategieaanpassing is er te verwachten?

Het tweede deel van deze bijeenkomst was bedoeld om met elkaar kennis en informatie uit te wisselen over:
- In welke mate is strategieaanpassing het gevolg?
- In hoeverre ben je daar al mee bezig?

Mogelijk dat zowel de presentatie maar ook datgene wat al bij de ander plaatsvindt, ons aan het denken zet: welk scenario sluit het beste aan bij de verwachtingen en welke stappen neem ik nu?
Aan het eind van het tweede deel deden we ook het zogeheten ledenrondje.

Programma:

10:00-11:00 uurStart online bijeenkomst
Ondernemen is vooruitzien: Nederland na Corona in vier  scenario's
Arno Mulder ABN AMRO 
11:00-11:05 uurKorte pauze
11:05-12:00 uurKennisdelen: welk scenario en als gevolg strategieaanpassing is er te verwachten?

Ledenrondje
12.00 uurEinde