Naar aanleiding van diverse incidenten, ongevallen en kritiek vanuit diverse instanties, zoals de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) is veiligheid binnen de industrie nadrukkelijker in de schijnwerpers geplaatst. Wij kennen allemaal het motto “We werken hier veilig of we werken hier niet” of doelstellingen met “zero incidents”, maar hoe realistisch is dat?

We hebben niet alleen te maken met onze eigen werknemers, maar ook met onze partners in de keten zoals toeleveranciers en (onderhoud)contractors.

Vanuit diverse branches (waaronder VNO-NCW, VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, VvA, VNCW, etc.) is een samenwerkingsverband opgericht met als programma “Veiligheid Voorop”.

Een meerjarenprogramma moet het veiligheidsniveau binnen de industrie naar een hoger niveau brengen.

Inleider

Corine Baarends is al sinds 2015 werkzaam als Programma-/Projectmanager bij Veiligheid Voorop en ondersteunt diverse internationaal opererende bedrijven uit de (petro)chemie bij verbeteringsprogramma’s. Zij deelt deze dag graag haar kennis en expertise met ons.

Centraal staat de mens als het gaat om veiligheid. Gezond naar huis staat voorop maar tegelijkertijd is de mens zelf met zijn gedrag één van de moeilijkste factoren. Voor de meeste bedrijven is vandaag de dag wel duidelijk dat daar de winst te halen is, maar hoe breng je dit in de praktijk? Bewustwording van het eigen gedrag en tekortkomingen van de mens, op elkaar letten en gevaren en risico’s wegnemen, leren en delen vormen de kernpunten. Corine Baarends geeft u een inkijk in deze kernpunten en welke invloed u hier met uw eigen gedrag op heeft.

De casepresentatie wordt verzorgd door Jacobs Douwe Egberts NL, waar Jos van Wilsum ons meeneemt in het traject dat zij reeds in 2015 zijn gestart om het veiligheidsbewustzijn naar een hoger plan te krijgen.