Hoe lang blijven we vasthouden aan de bestaande verdienmodellen? De verschillende transities waar menig bedrijf en onderneming mee te maken heeft, dwingt om te kijken naar businessmodellen waar duurzame waardecreatie centraal wordt gesteld. En dat betekent dat naast aandeelhouderswaarde er wordt afgerekend met nieuwe doelgroepen. Tijdens deze bijeenkomst gaan de inleiders nader in op het nemen van stappen hierin. Daarnaast wordt gekeken naar de toenemende rol van dienstverlening binnen de maakindustrie, om toekomstbestendig te zijn.

Jos van Wilsum van Jacobs Douwe Egberts B.V. laat zien welke ontwikkelingen de afgelopen jaren, als gevolg van de fusie voor de locatie Joure, hebben geleid tot een toekomstbestendige site. Deze mogelijkheden ontstaan niet vanzelf, daar is hard voor gewerkt.

De bijeenkomst vindt plaats bij:
Jacobs Douwe Egberts
Leeuwarderweg 1
8501 ZD Joure