Aan HRM wordt gevraagd te zoeken naar oplossingen (beleid) naast het ziekteverzuim, in plaats van het Ad-hoc oplossen van het tekort aan arbeidskrachten. Op het gebied van arbeid en gezondheid is in Nederland veel veranderd door wijzigingen in de wetgeving. Vanwege deze wijzigingen komt het risico en regie van het gezondheidsbeleid meer bij de werkgever te liggen. Werknemers verwachten ondersteuning van de werkgever in de laatste tien jaar voor hun pensioen: aanpassingen in de werktijden en flexibele pensioenleeftijd. Werknemers gaan voorbij aan demotie als reële optie.
De vraag is op welke wijze organisaties kunnen komen tot een duurzame inzetbaarheid van haar werknemers en de huidige discussie rondom de oudere medewerkers te voorkomen.
Een interessant en actueel onderwerp. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan deze bijeenkomst, laat u zich dan afvaardigen door uw HRM Manager, of kom samen.

De inleiding wordt verzorgd door Duco Molenaar, eigenaar/bestuurder van Preventned BV. Deze organisatie stelt zich ten doel om alle medewerkers in Nederland met een hoge mate van werkplezier aan het werk te helpen met inachtneming van toegevoegde waarde. Sinds begin jaren ’90 is Duco Molenaar actief in adviseringstrajecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In de afgelopen 15 jaar heeft hij organisaties en bedrijven ondersteund met als resultaat een aantoonbaar hogere productiviteit en een hoger werkgeluk bij de medewerkers. Naast publicaties geeft hij zijn visie weer in een tweetal boeken ‘Werkvermogen, resultaatgericht werken aan inzetbaarheid’ en ‘Fit for the future’.
 
Reinier Hoogendorp is als Organisatie adviseur werkzaam bij Basis & Beleid. Basis & Beleid adviseert sociale partners, medezeggenschapsraden en ondernemingsraden op het gebied van HR-issues waaronder duurzame inzetbaarheid. Hij neemt ons mee in zijn ervaringen, kijk en visie omtrent de vraagstukken vanuit het andere perspectief.
 
Case presentatie
Giena Klaassens, HR Manager van AVEBE zal aan de hand van de case inzicht geven in het beleid, aanpak en haar ervaringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers.