Nederland is een van de voorlopers als het gaat om de toepassing van nieuwe technologieën, die onder andere de basis vormen voor de vierde industriële revolutie.
Digitalisering en koppeling van producten, diensten en processen in de gehele waardeketens worden steeds actueler. Allerlei onderwerpen passeren hierbij de revue, zoals Cloud Computing, Internet of Things en Big Data integratie.
Dat dit een enorme impact gaat hebben op de wijze waarop de industrie werkt is wel duidelijk. Maar wat betekent dit nu concreet? Is het slechts wat nieuwe technologie of komt er veel meer bij kijken? Welke impact heeft dit op uw huidige (productie)processen en wat verandert er in de loop der jaren? Kortom, bent u 4.0 ready?

Inleider(s)
Voor deze bijeenkomst wordt de inleiding verzorgd vanuit twee verschillende perspectieven, namelijk de technologisch en persoonlijke ontwikkeling.
 
Niek Janssen en Corine Rutten, beiden werkzaam als Business consultant bij Altran geven zicht op de technologische ontwikkelingen, wat zich niet beperkt tot de innovatie in operations, maar integraal naar alle bedrijfsprocessen.
Binnen Altran zijn professionals op verschillende expertisegebieden dag in, dag uit bezig aan een innovatievere wereld. Altran staat middenin deze technologische ontwikkelingen en spreekt dagelijks met CIO’s en Plant Managers om productieomgevingen zowel horizontaal als verticaal te integreren en voor te bereiden op deze vernieuwingen en verbeteringen.
Corine Rutten geeft daarnaast ook een toelichting over de AMO-aanpak: het afstemmen van de business en ICT-strategie om te komen tot de noodzaak van verticale en horizontale integratie van de manufacturing bedrijven. Het is namelijk van belang in welke fase van de verticale en horizontale integratie uw bedrijf zich bevindt en in welke fase uw bedrijf zich in de toekomst dient te bevinden.
 
Naast de technologische ontwikkelingen laat Rick Lahaye (Kennisstroom) zien op welke wijze organisaties zich kunnen voorbereiden vanuit de eigen innovatiekracht.
 
De casepresentatie wordt verzorgd door Johan Alebregtse (Akzo Nederland).