Inleiders: Gijs Duivenvoorde en Jeroen van Bree (Berenschot)
In veel sectoren zijn organisaties op zoek naar een organisatievorm die het mogelijk maakt snel in te spelen op veranderingen in de omgeving. Dit wordt ook wel ‘agile organiseren’ genoemd. Een ‘adhocratie’ is een organisatievorm die aan deze behoefte invulling geeft. In deze inleiding gaan we aan de hand van een theoretisch kader en de nodige praktijkvoorbeelden onder meer in op de volgende vragen:
• Wat is een adhocratie en wat is agile organiseren? Hoe ziet een organisatie eruit die agile is?
• Waar komt de interesse voor agile organiseren vandaan? Waarom zou je als organisatie agile willen worden?
• Welke stappen moet je zetten en aan welke aspecten moet je aandacht besteden om een adhocratie te worden?
• Welke mogelijkheden biedt agile organiseren binnen de procesindustrie?
 
De inleiding wordt verzorgd door Gijs Duivenvoorde en Jeroen van Bree. Gijs en Jeroen werken beiden als adviseur bij Berenschot en ondersteunen klanten in diverse sectoren bij agile organiseren. Gijs is binnen Berenschot verantwoordelijk voor de propositie agile organiseren. In zijn advieswerk bedenkt en implementeert hij oplossingen om gebruik te kunnen maken van veranderingen in de omgeving met en voor klanten actief in onder andere materiaal recycling, rubber- en kunststof en chemie. Jeroen is naast zijn werk bij Berenschot tevens voorzitter van het European Organisation Design Forum, de Europese vakvereniging van organisatieontwerpers. Hij is daarnaast als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij binnen het Executive Program in Management Studies het vak ‘Organising for agility’ geeft.
 
Case presentatie
Deze presentatie wordt verzorgd door Leon ten Hove (Engie) en Robin Sinke (KWA Bedrijfsadviseurs).