Op 30 november a.s. is een bijeenkomst voor de PWGP voorbereid, waarbij wij hoopten weer een opvolging te kunnen geven aan de gebruikelijke fysieke bijeenkomsten.

Gelet op de toenemende stijging van coronagevallen – heeft het bestuur besloten een pas op de plaats te moeten nemen en de fysieke bijeenkomsten tot nader orde uit te stellen. Ondanks mogelijke verscherping in maatregelen hebben wij een voorbeeldfunctie naar de organisatie toe. Het afwachten om vanuit regeringsbeleid te vernemen wat wel/niet kan, past hierin niet. Daarnaast is het denkbaar dat een aantal leden vanuit organisatiepolicy het niet toegestaan is om aan dergelijke bijeenkomsten deel te nemen. Ook dit weegt mee in deze keuze, immers we zijn een netwerkgroep waarin iedereen zou moeten kunnen deelnemen.

Dit betekent dat in plaats daarvan een webinar-sessie wordt georganiseerd van 10:00 tot 12:00 uur met een tweetal zeer actuele onderwerpen, die ons zeker bezighouden, namelijk:

De voortgang van de Energietransitie in Nederland. Onze minister-president had het over actie-actie- actie!, maar hoe ver zijn wij binnen Nederland uiteindelijk met de acties. Bas Oldenhof is vanuit KWA Bedrijfsadviseurs nauw betrokken bij alle ontwikkelingen in de verschillende branches en zal ons hierover bijpraten. Daarnaast is het ook interessant te horen welke stappen u hierin al heeft ondernomen.

Los van de verschillende discussies omtrent de COVID-maatregelen laat het zich naar alle waarschijnlijkheid niet lang op zich wachten dat werkgevers wordt gevraagd een 2G- of 3G-beleid te voeren. Mogelijk dat er nog andere COVID-gerelateerde thema’s te bespreken zijn, maar het is interessant van elkaar te weten welke keuzes, discussies en hindernissen er te verwachten zijn, of hebben verschillende van u al oplossingen hierin gevonden?

Kortom ondanks dat een boeiende virtuele bijeenkomst, waarin wij u graag voor willen uitnodigen om aan deel te nemen. Gelet op de onderwerpen moet dit zeker het geval zijn.

Agenda: 30 november 10:00-12:00 uur (vanaf 09:45 uur staat de deur al open om eventueel bij te praten)

10:00 – 11:00 uurEnergietransitie - Stand van zaken en ontwikkelingen in Nederland
Bas Oldenhof - KWA Bedrijfsadviseurs
11:00 – 12:00 uurKennisdelen in relatie tot toekomstige COVID-maatregelen: Denk hierbij aan 2G- en 3G-beleid